Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia

Stado żubrów w Puszczy Białowieskiej
Brama Białowieskiego Parku Narodowego
Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży