Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży

Stado żubrów w Puszczy Białowieskiej
Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia