Wały Chrobrego w Szczecinie – widok na port

Miasto Szczecin widok z nabrzeża
Brama Królewska w Szczecinie
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (widok z wieży)