Katowice Muzeum Śląskie

Tradycyjne budynki w dzielnicy Nikiszowiec
Rynek w Katowicach